INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información médica en este sitio está proporcionada como recurso informativo solamente y no debe ser usada con fines de diagnóstico o tratamiento.

Esta información no debe utilizarse como material educativo para el paciente, no establece relación de paciente a médico, y no debe usarse como substituto para diagnóstico y tratamiento profesional.

La consulta de este blog nunca puede sustituir a una consulta médica


Este blog está dedicado principalmente a la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, enfermedades autoinmunes, reumáticas, dolor crónico y otras. También información sobre medicinas integrativas y alimentación saludable. "Siempre a nivel informativo".

5 oct. 2009

Com s'està desenvolupant la Resolució 203/VIII sobre FM i SFC


En el decurs de la sessió sobre "El model sanitari de Catalunya a debat", al que va assistir parcialment la consellera Marina Geli, se li va formular una pregunta (per escrit, no es podia preguntar directament) sobre l'estat d'aplicació de la Resolució 203/VIII. Com recordareu va ser una resolució aprovada per unanimitat perParlament de Catalunya el mes de maig de l'any 2008 per l'atenció a la fibromialgia i la síndrome de la fatiga crònica a ran d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recolzada per més de 140.000 signatures, per tal de millorar l'atenció i els mitjans per aquests malalts. Doncs bé al cap d'un any i quatre messos els resultats avancen però encara sòn molt minços, i la Comissió promotora i les associacions que la recolzen han d'estar lluitant contínuament perquè no s'allunyin del que es va aprovar a la resolució.

La resposta de la consellera Geli, va ser que d'això se'n parlarà a la sessió ordinària de la Comissió de Salut del Parlament el proper día 8 d'octubre. Però no tothom que té interès en la resposta por anar al Parlament, i hi va haver molta gent decepcionada amb la manca d'explicacions... Potser amb un minut de resum n'hi hauria prou... però ni això. De totes maneres, se'ns va informar desprès per part d'un assistent que la sessió s'emetrà pel Canal Parlament...

Dons bé, hem consultat la web del Parlament, per saber l'hora i l'ordre del dia:

CONVOCATÒRIA

Comissió de Salut

08 d'octubre de 2009 10.00 h Sala de Grups Sessió ordinària

ORDRE DEL DIA

1. Compareixença d'un membre de la comissió promotora de la Proposició de llei per a l'atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (357-00332/08)
Comissió de Salut
Compareixença.

2. Compareixença de M. Luisa De la Puente, directora de Planificació i Avaluació i subdirectora del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'activitat del Departament de Salut en compliment de la Resolució 203/VIII (357-00333/08)
Comissió de Salut
Compareixença.

3. Compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de Compra i Avaluació de Serveis Assistencials del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre l'activitat del Departament de Salut en compliment de la Resolució 203/VIII (357-00334/08)
Comissió de Salut
Compareixença.


TRADUCCTOR CATALAN-CASTELLANO

No hay comentarios: